Pokyny pro účastníky závodů MTBO

HI-TEC Mistrovství ČR na klasické trati
HI-TEC Mistrovství ČR na krátké trati

Pořadatel:
OK Jihlava z pověření Českého svazu orientačních sportů
Datum:
3.9.2011 – Mistrovství ČR na klasické trati
4.9.2011– Mistrovství ČR na krátké trati
Centrum:

sobota 3.9.2011 – hájenka Orlovy, asi 7 km SV od Humpolce, příjezd přes obec Kejžlice a Nové Dvory, 49°34'51"N, 15°24'36"E
neděle 4.9.2011 – Lipnice nad Sázavou, amfiteátr, 49°36'49"N, 15°24'41"E

Přehledová mapa (klikněte pro zvětšení)

Prezentace:
v centru závodu v sobotu 3.9.2011 v 9:30-11:00, v neděli 4.9. v 8:30-9:00
Start 00:
v sobotu - 12:00
v neděli - 10:00
Vzdálenosti:
centrum – cíl: 0 m po oba dny
centrum – start sobota: 3,2 km / 70 m převýšení (značeno modrobílými fáborky)
centrum – start neděle: 1,6 km / 0 m převýšení (značeno modrobílými fáborky)
Terén:

zvlněný terén s množstvím cest s různým charakterem sjízdnosti.

Prostorem obou závodů vedou silnice 3. třídy, které všechny kategorie kříží. Dbejte zvýšené opatrnosti a pravidel silničního provozu. Zvláště v neděli se jedná o turisticky vytíženou oblast, i když je po sezóně dejte pozor na pěší i cykloturisty.

Mapa:

pro MTBO dle klíče ISMTBOM2010, není vodovzdorně upravena

Sobota: Orlovy, 1:15.000, E5m, rozměr A4
Neděle: Lipnice, 1:10.000, E5m, rozměr A3

Mapa se odevzdává v cíli, výdej map každý den po skončení závodů.

Ražení:

elektronické SportIdent

Na startu je nutné vymazat a zkontrolovat vymazání čipu, v cíli se razí cílová jednotka. V případě poruchy SI jednotky na kontrole razí závodník kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli.

Výsledky:
předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky a mezičasy na webu závodu
Vyhlášení vítězů:

Ihned po skončení sobotního závodu na klasické trati proběhne v centru vyhlášení kategorie elity pod dohledem televizních kamer („flower ceremony“).

M ČR na klasické trati v sobotu ve 20:00 v amfiteátru v Lipnici n.S. (centrum nedělního závodu).

Nedělní M ČR na krátké trati ihned po skončení závodů, předběžně ve 14 hod.

Předpis:

závodí se dle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů pro MTBO.

Technická kontrola:
bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, DH14 a DH17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu
Jury:
složení jury bude zveřejněno na shromaždišti
Tratě:

Sobota – klasická trať:

D14 5,9 km 11k
D17 7,8 km 13k
D20 10,5 km 15k
D21E 13,3 km 19k
D21A 10,5 km 15k
D21B 9,2 km 16k
D40 7,8 km 13k
D50 7,8 km 13k
Open-long 14,6 km 22k
Open-short 6,8 km 12k
H14 5,9 km 11k
H17 13,2 km 21k
H20 16,2 km 25k
H21E 22,7 km 28k
H21A 20,4 km 28k
H21B 17,3 km 24k
H21C 13,2 km 21k
H40 13,0 km 20k
H50 10,8 km 17k

Kategorie H21E a H21A mají v sobotu výměnu mapy – obě mapy obdrží závodník na startu, číslování kontrol na druhé mapě pokračuje dále vzestupnou řadou.

Neděle – krátká trať:

D14 4,8 km 11k
D17 5,9 km 14k
D20 6,3 km 16k
D21E 7,4 km 17k
D21A 6,3 km 16k
D21B 5,8 km 12k
D40 5,9 km 14k
D50 5,9 km 14k
Open-long 9,0 km 16k
Open-short 5,5 km 10k
H14 4,8 km 11k
H17 7,1 km 14k
H20 8,9 km 19k
H21E 10,6 km 23k
H21A 8,9 km 19k
H21B 7,9 km 17k
H21C 7,1 km 14k
H40 7,9 km 17k
H50 6,5 km 14k

V zájmu vlastní bezpečnosti dbejte na dodržení zakázaných prostorů a cest (lomy, silnice) – je vyznačeno v mapě příslušnou značkou

Startovní čísla:
jsou shodná pro oba dny, budou vybírána v cíli po nedělním závodu
Mytí kol:
pouze v místě nedělního shromaždiště (amfiteátr Lipnice) na vyznačeném místě bude připravena hadice + lavory (bude možnost tam umýt kola i v sobotu večer)
Mytí závodníků:
v ubytovacích zařízeních
Ubytování:
dle objednání v přihlášce – podrobnosti v ubytovacím poukazu
Parkování:
30 Kč/auto (v sobotu), parkování přímo v centru dle pokynů pořadatelů
Stravování:
po oba dny bufet v místě shromaždiště. V restauraci v Kejžlici (cestou ze sobotního shromaždiště na Lipnici) jsou domluveny na sobotní podvečer hotovky ve větším množství. Další restaurace v Lipnici n.S.
Protesty:
písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč
Informace:
http://mtbo2011.okjihlava.com
Martin Hendrych: mhendrych@centrum.cz, tel. 777 127 040
Funkcionáři:
ředitel závodu – Martin Hendrych (tel.777 127 040)
hlavní rozhodčí – Milan Venhoda (tel. 606 621 490)
stavitelé tratí: Jan Lauerman (klasická trať) a Renata Paulíčková (krátká trať)

Na závody vás zve
OK Jihlava