Rozpis

HI-TEC Mistrovství ČR na krátké trati , závod Českého poháru
HI-TEC Mistrovství ČR na klasické trati, závod Českého poháru

Pořadatel:
OK Jihlava z pověření Českého svazu orientačních sportů
Datum:
3.9.2011 – Mistrovství ČR, závod Českého poháru – klasická trať
4.9.2011 – Mistrovství ČR, závod Českého poháru – krátká trať
Centrum:
sobota 3.9. – hájenka Orlovy (mapa), asi 7 km SV od Humpolce, příjezd přes obec Kejžlice 49°34'51"N, 15°24'36"E
neděle 4.9. – Lipnice nad Sázavou, amfiteátr (mapa), 49°36'49"N, 15°24'41"E
Prezentace:
v centru závodu v sobotu 3.9.2011 v 9:30-11:00, v neděli 4.9. v 8:30-9:00
Start 00:
v sobotu ve 12:00, v neděli v 10:00, intervalový start po oba dny
Vzdálenosti:
centrum - parkoviště: 0-500 m centrum - cíl: 0 m centrum - start: do 4 km (bude upřesněno v pokynech) centrum neděle - ubytování: 0-500 m
Terén:
zvlněný terén s množstvím cest s různým charakterem sjízdnosti
Mapa:
pro MTBO, 1:15.000, E5 m, mapa nebude vodovzdorně upravena, dle klíče ISMTBOM2010
Kategorie:

D14, D17, D20, D21E, D21A, D21B, D40, D50
H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40, H50
Open Short, Open Long

Právo startu dle Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů (v DH21E: závodníci licence E + prvních 5 průběžného žebříčku DH21A)

Přihlášky:
přes centrální on-line systém na http://mtbo-reg.sbk-ob.com
do 23.8.2011 se slevou, poté za plné startovné
Po vyplnění přihlášky obdrží zástupce oddílu potvrzovací e-mail.
Neregistrovaní a příchozí možno na e-mail: SJIprihlasky@seznam.cz
Vklady:

DH14: 100 Kč/závod
DH17, DH20: 200 Kč/závod
DH21, DH40, DH50: krátká - 280 Kč, klasika - 320 Kč

Registrovaní závodníci přihlášení v řádném termínu (23.8.) mají nárok na 50% slevu

Open-Long: 200 Kč/závod (možno přihlásit i na místě)
Open-Short: 100 Kč/závod (možno přihlásit i na místě)

Zapůjčení karty SportIdent – 40 Kč / den

Vklady a ubytování uhraďte na účet OK Jihlava č. 4050005967 / 6800, jako variabilní symbol uveďte 11+číslo oddílu dle adresáře. (tj. 11xxxx)
Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje následující varianty ubytování v Lipnici n.S. ze soboty na neděli:

A) na lůžkách (internát učiliště) – cena 200 Kč / os., (včetně povlečení)
B) tělocvična – cena 80 Kč/os.

Počet míst je omezen (viz přihláškový systém). Požadavek uveďte v přihlášce a zaplaťte společně s vkladem Další možnosti ubytování si zajišťují účastníci sami.

Stravování:
pořadatel nezajišťuje, restaurace v místě
Ražení:
elektronické SportIdent (lze použít i čipy verze 8 a 9)
Předpis:
závodí se dle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů pro MTBO
Technická kontrola:
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie Open, DH14 a DH17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5". Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo připuštěn ke startu).
Informace:
http://mtbo2011.okjihlava.com
Martin Hendrych: mhendrych (at) centrum.cz, tel. 777 127 040
Funkcionáři:
ředitel závodu - Martin Hendrych
hlavní rozhodčí - Milan Venhoda
stavitelé tratí - Jan Lauerman a Renata Paulíčková

15.5.2011

Martin Hendrych - ředitel závodu
Milan Venhoda - hlavní rozhodčí